Rola Komitetu Sterującego w PRINCE2


Tworzenie każdego projektu wymaga zaangażowania i pracy wielu osób, które są odpowiedzialne za konkretne zadania. Dzięki temu praca staje się łatwiejsza i szybsza. Jedną z metodyk, która jest najczęściej wykorzystywana podczas realizacji projektu to PRINCE2, w której jasno można określić rolę osób, które biorą udział w projekcie.

Członkowie Komitetu Sterującego mają za zadanie zatwierdzić Założenia Projektu już w fazie inicjowania. Są oni odpowiedzialni przed kierownictwem organizacji za to, czy projekt jest zgodny z założeniami oraz czy realizacja przebiega pomyślnie. Do ich obowiązków należy również zatwierdzenie produktu końcowego, jak również raportów. Członkowie Komitetu sterującego powinni umieć podejmować decyzje oraz działać pod presja czasu. Każdy konflikt jaki powstaje podczas realizowania projektu musi być przez nich rozwiązany. Powinni również mieć charakter nieco przywódczy. Są oni bowiem pośrednikami między kierownictwem organizacji lub projektu, gdzie przekazują wszystkie dokumentacje. Zatwierdzają oni również umowy z dostawcami oraz muszą zatwierdzić ukończenie każdego etapu projektu, aby można było przejść do kolejnego.